ZAPOBIEGANIE ZAMARZANIU PLONÓW DLA SADOWNIKÓW

Stworzyliśmy aplikacje która informuje o wystąpieniu mrozu w Twoim sadzie. Poprzez zastosowanie technologii czujników aplikacja jest łatwa do użycia.

01. O APLIKACJI

OD SADOWNIKÓW DLA SADOWNIKÓW

Agronet został zainspirowany rozmową ze znajomym sadownikiem, który stracił swoje plony z powodu mrozu. Razem sprawdziliśmy systemy monitorowania pogody obecne rynku tj. stacje pogodowe, usługi pogodowe ale żadne z nich całkowicie nie spełniało naszych oczekiwań. Wspólnie zdecydowaliśmy się więc stworzyć nowe rozwiązaniektóre, które dokona pomiaru na naszym polu. Tak powstał "Agronet"..

MOBILNE ROZWIĄZANIE

Posiadamy aplikację która powiadamia użytkownika o wystąpieniu mrozu i przesyła aktualny pomiar temperatury z pola.

NISKI KOSZT

Rozpocznij od pojedynczych czujniów. Koszt jednego czujnika to 300zł za sztukę. Ostatecznie to zależy wyłącznie od Ciebie ilu czujników użyjesz do monitorowania swojego gospodarstwa .

DŁUGOTRWAŁE ROZWIĄZANIE

Czujniki mogą być zamontowane na polu do 10 lat bez potrzeby wymiany baterii.

CZUJNIKI

Czujniki są trwale i moga być używnane na zewnątrz przez cały rok.

02. KORZYŚCI

BIEŻĄCE INFORMACJE O ZMIANACH POGODOWYCH W OKOLICY

Aktualne alerty dotyczące spadku temperatury na polu

Alerty na telefon komórkowy ostrzegające o przymrozkach i informujące o konieczności działania w celu zapobiegnięcia zmarznięciu plonów.

Aktualne dane z pomiaru temperatury z chłodni na Twoim telefonie.

Jeśli chcesz wiedziec czy temperatura w chłodni jest prawidłowa oraz chcesz ją stale monitorować wystarczy zainstalować sensor.

Zbieranie danych dla planownaia działań w przyszłości

Wszystkie dane są zbierane i przekazywane w przyjaznej formie tak aby ułatwić podejmowanie decyzji o zastosowaniu spryskiwaczy

Skorzystaj z tyłu czujników ile uznasz za wystarczające dla Twojego gospodarstwa

Dodawaj nowe czujniki poprzez skanownaie ich kodu w swoim telefonie i umieszczenie go na polu. Poprzez sukcesywane dodawanie czujników będziesz rozbudowywać system.

Monitoruj polewanie

Monitorowanie przepływu wody w rurach za pomocą czujnika przepływu pozwala szybko reagować na ewentualne przerwy związane z brakiem wody albo zatrzymaniem pompy

Dodając nowe czujniki skompletuj stacje pogodową

Monitorowanie i agregacja informacji o warunkach pogodowych takich jak temperatura powietrza, temperatura gleby, czas mokrego liścia, ilość opadów. Dane jakie wysyłają stacje pogodowe, mogą być wykorzystywane również przez modele RIM. Na podstawie tworzonych przez RIM wykresów można oceniać i prognozować rozwój najważniejszych chorób i szkodników upraw sadowniczych. Całość wraz z zaleceniami przygotowywanymi przez doradców z IPSAD jest udostępniana producentom owoców

DLACZEGO WYBRAĆ AGRONET?

Aplikacja Agronet została stworzona przez rolników dla rolników. System jest tani i prosty w obsłudze, a relatywnie może przynieść duże korzyści. Rolnik może liczyć na aktualne pomiary temepratury z własnego pola, a nie jak dotychczas polegać na prognozach pogody. Jeśli uda się zapobiec zmarznięciu plonów chociażby na jedynym polu koszt zakupu się zwraca.

04. how does it work

Please have a look at the video about how our system works and how it can benefit your farm.

05. CONTACT US

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS